Bodrumda Yabancı İkamet Sigorta Noktası

Bodrumda ikamet eden yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortası kapsamına girer mi ?
Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler bir yıllık ikamet etme şartı aranmaksızın öğrenim kurumuna/okula ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte
bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Bodrumdaki yabancı uyruklu vatandaşların ödeyecekleri genel sağlık sigortası prim oranı nedir ?
Yabancı uyruklu vatandaşların ödeyecekleri prim oranı asgari ücretin % 24’ü kadardır.

Bodrumda yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası prim oranı nedir ?
Yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri prim oranı asgari ücretin 4’üdür. Bu kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılanların bir öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamı tescil tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma ödenir. Asgari ücrette meydana gelecek değişiklikler nedeniyle oluşacak prim farkları, değişikliğin uygulanmaya başlandığı ayın sonuna kadar Kuruma ödenir. Her Ocak ayında asgari ücret değişikliği yapılmakta olup öğrencilerin bu zaman diliminde ödeyecekleri prim tutarlarını takip etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler için bir yıllık tescil yapılmakta ve bir yıllık prim tutarının ödenmesi gerekmektedir.

Bodrumda yaşayan 18 yaşından küçük yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları nasıl başlatılır ?
Bu öğrencilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri, yabancı uyruklu öğrenciyi getiren kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılacak protokoller çerçevesinde yürütülebilir. Ayrıca; yabancı uyruklu öğrencilerden gerek onsekiz yaş altı gerekse diğer öğrencilerin tescil işlemlerine ilişkin talepler veli veya vasi veyahut Türkiye’ye getiren kurum veya kuruluşlar tarafından yerine getirilebilir.

Bodrumdaki Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları nasıl sonlandırılır ?
Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları, öğrenimlerinin sona erdiği, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi veya başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları tarihten itibaren sona erer.

Yorum Bırakın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Tel: +90 (538) 882 53 07 whatsapp+90 (543) 693 33 80
+ +