Bodrumda Ukrayna Pasaportu Çevirisi

Ukrayna Pasaportu’nun Ayrıntılı Bilgileri
Ukrayna seyahat belgesi veya pasaportu Ukrayna yurttaşlığının temel ispati anlamda Ukrayna yurttaşlarına verilen bir seyahat dokümanıdır. Çoğunlukla Ukrayna devleti vasıtasıyla yerli pasaport ve uluslararası pasaport olarak ibraz edilen pasaport 2 çeşidi mevcuttur. Yerli pasaport Ukrayna toprakları içerisinde Ukrayna yurttaşlarının bir asli hüviyet anlamda kullanılmaktadır. Milletlerarası bir seyahat belgesi veya pasaport milletlerarası geziler yapmak amacıyla yararlanmaktadır.
Ukrayna yerli seyahat belgesi veya pasaportu yurt dahilinde bir hüviyet dokümanı anlamda düzenlenmektedir. Ukrayna uyrukluların onaltı yaşından itibaren pasaport edinmesi mecburidir. Ukrayna Milletlerarası Pasaportu olarak tanınan seyahat belgesi veya pasaport ülkenin dışında gezi yapmaları amacıyla yararlanılan bir dokümandır. Ukraynaca seyahat belgesi veya pasaportların ayrıntıları Ukraynaca ve İngilizce dilinde düzenlenmiştir.

Ukrayna pasaportu istek üzerine tanzim edilip, on sene bir zamanla kullanılmaktadır. Birtakım seyrek hallerde, Ukrayna uyruklularının onsekiz veya onaltı yaşına ulaşmadan evvel milletlerarası seyahat belgesi veya Passport vermek amacıyla müsaade verilmekte olup, fakat yalnızca 3 sene için geçerli olacaktır. Ukrayna biyometrik seyahat belgesi veya pasaportunun çıkartılmasına 01.012013 tarihinden bu yana harekete geçmiştir.
Henley Vize Kısıtlamaları Endeksi 2012 raporuna istinaden Ukrayna’daki yurttaşların hudutta vize edinerek yahut vizeye gerek olmadan yetmişaltı memlekete yolculuk edebilmektedir. Ukrayna’daki yurttaşlar bu olanakla yolculuk yapma hürriyeti yönünden Dünya’da altmışıncı sıradadır.
Çoğu kez Bodrum Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri olarak Bodrumda Ukrayna dilinden Türkçe’ye çevirdiğimiz Ukrayna Pasaportunun bir misalı aşağıda gösterilmektedir;

UKRAYNA DİLİNDEN TÜRKÇE’YE ÇEVİRİDİR

Bu pasaport Ukrayna’ya aittir.

Ukrayna adına, Ukrayna Dışişleri Bakanı, bu pasaportun hamilinin seyahatinin her açıdan kolaylaştırılmasını ve pasaportun hamiline gerekli desteğin ve korumanın sağlanmasını talep eder.

UKRAYNA PASAPORTU

( Pasaport Sahibinin Fotoğrafı )

Türü : P Ülke kodu : UKR Pasaport Numarası : 000000000

SOYADI : XXXXXXXX
ADI : XXXXXX
UYRUĞU : UKRAYNA VATANDAŞI
DOĞUM TARİHİ : 00 TEMMUZ 1900
BİREY NO. : 3234000000
CİNSİYET : BAYAN
DOĞUM YERİ : UKRAYNA
VERİLİŞ TARİHİ : 00 MAYIS 2011
GEÇERLİLİK TARİHİ : 00 MAYIS 2021
VEREN MAKAM : 0000

PASAPORT SAHİBİNİN TATBİKİ İMZASI

Yorum Bırakın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Tel: +90 (538) 882 53 07 whatsapp+90 (543) 693 33 80
+ +