Bodrumda Danimarkalılar için İkamet Sigortası

Bodrumda yaşayan Yabancı uyruklu kişiler hangi sağlık hizmetlerinden yararlanabilir ?
Yabancı uyruklu kişilerin; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları dışında kalan diğer hastalıklarının tedavisi genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmaktadır.

Bodrumdaki Yabancılar için genel sağlık sigortası kapsamına alınan yabancı uyruklu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi ?
Yabancı uyruklu kişilerin, yurt dışında öğrenim görenler hariç olmak üzere, yurt içinde ikamet eden, ülkemiz veya başka bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan
– Eşleri,
– 18 yaşını doldurmamış çocukları,
– Lise ve dengi öğrenim görmesi halinde yirmi yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları,
– Yükseköğrenim görmesi halinde yirmi beş yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları,
– Yaşına bakılmaksızın malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,
– Geçiminin yabancı uyruklu kişi tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası, sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Yorum Bırakın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Tel: +90 (538) 882 53 07 whatsapp+90 (543) 693 33 80
+ +