Bodrumda İkamet Sigorta Hizmetleri

Bodrumda yaşayan Yabancı uyruklu kişiler hangi sağlık hizmetlerinden yararlanabilir ?
Yabancı uyruklu kişilerin; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları dışında kalan diğer hastalıklarının tedavisi genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmaktadır.

Bodrumdaki Yabancılar için genel sağlık sigortası kapsamına alınan yabancı uyruklu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi ?
Yabancı uyruklu kişilerin, yurt dışında öğrenim görenler hariç olmak üzere, yurt içinde ikamet eden, ülkemiz veya başka bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan
– Eşleri,
– 18 yaşını doldurmamış çocukları,
– Lise ve dengi öğrenim görmesi halinde yirmi yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları,
– Yükseköğrenim görmesi halinde yirmi beş yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları,
– Yaşına bakılmaksızın malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,
– Geçiminin yabancı uyruklu kişi tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası, sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Bodrumda ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların genel sağlık sigortalılıkları nasıl sonlandırılır ?
Bu kapsamda tescil edilen yabancı uyruklu genel sağlık sigortalıların,
– Oturma izinlerinin sona erdiği,
– Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı oldukları,
– Başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları,
– Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldıkları tarih itibariyle genel sağlık sigortalılıkları sonlandırılır.

Leave a comment

Tel: +90 (538) 882 53 07 whatsapp+90 (543) 693 33 80
+ +