Bodrum Yabancılar Oturum Sigortası

Bodrumda ikamet eden yabancılar için uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler nasıl genel sağlık sigortalısı olurlar ?
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanındıkları tarihten itibaren herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmayan kişiler 1 ay içerisinde Kurumumuza bildirilerek genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilirler. Bu kişilerin genel sağlık sigortası primleri ilgili kurumlar tarafından ödenir.

Bodrumda ikamet eden yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortası kapsamına girer mi ?
Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler bir yıllık ikamet etme şartı aranmaksızın öğrenim kurumuna/okula ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte
bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Bodrumdaki yabancı uyruklu vatandaşların ödeyecekleri genel sağlık sigortası prim oranı nedir ?
Yabancı uyruklu vatandaşların ödeyecekleri prim oranı asgari ücretin % 24’ü kadardır.

Leave a comment

Tel: +90 (538) 882 53 07 whatsapp+90 (543) 693 33 80
+ +