Bodrum Yabancılar Sigorta İşlemi

Bodrumdaki Yabancılar için genel sağlık sigortası kapsamına alınan yabancı uyruklu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi ?
Yabancı uyruklu kişilerin, yurt dışında öğrenim görenler hariç olmak üzere, yurt içinde ikamet eden, ülkemiz veya başka bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan
– Eşleri,
– 18 yaşını doldurmamış çocukları,
– Lise ve dengi öğrenim görmesi halinde yirmi yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları,
– Yükseköğrenim görmesi halinde yirmi beş yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları,
– Yaşına bakılmaksızın malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,
– Geçiminin yabancı uyruklu kişi tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası, sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Bodrumda ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların genel sağlık sigortalılıkları nasıl sonlandırılır ?
Bu kapsamda tescil edilen yabancı uyruklu genel sağlık sigortalıların,
– Oturma izinlerinin sona erdiği,
– Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı oldukları,
– Başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları,
– Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldıkları tarih itibariyle genel sağlık sigortalılıkları sonlandırılır.

Leave a comment

Tel: +90 (538) 882 53 07 whatsapp+90 (543) 693 33 80
+ +