Bodrum Kısa Dönem Oturma İzni

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun meydana getirdiği bir başka değişiklikse çalışma izninin e-ikamet izni yerine geçmesidir. Kanunun 27’nci maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayan kişinin çalışma izni sağlanması durumunda ek olarak e-ikamet izni hazır bulundurmasına gereklidir ve çalışma izni süresince Türkiye Cumhuriyeti’nde oturma veya diğer diyimle yaşama hakkına sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 5543 sayılı İskan Kanununun 4’ncü, 5’nci, 6’ncü ve ayrıyeten 8’nci yasa maddesine tabi bulunan fıkraları çerçevesinde ülkemizin  İçişleri Bakanlığı’nın yetki alanında bulunan tabi olmayan göçmen prosedür ve formaliteleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yerine getirmektedir.

OTURMA YAHUT E-İKAMET MÜSAADESİNE AİT UMUMİ BİLGİLER

1’nci e-ikamet müsaadesi başvurular ile ikamet müsaadeleri arasındaki geçiş işlemlerine tasarlanmış “Merkezi Randevu Sistemi” gibi yeni bir seçenek temin edilmiştir. Bu yöntem aracılığıyla uzun dönem, kısa dönem, aile ve öğrenci e-ikamet izinleri açısından 1’nci ve tekrardan bağlantı müraacatları gerçekleşebilmektedir.

İnsani ve insan ticareti hakkında zor durumda kalmış ya da mağdur olan insanların oturma izni işlemlerinin alakalı il göç idaresi müdürlüğünde yapılması mecburidir.

OTURMA YAHUT E-İKAMET MÜSAADESİ MÜRACAATININ İŞLEMLERİ VE RANDEVUSU

Birinci müracaatler ya da oturma izin belgeleri arasında bağlantı işlemleri (kısa dönem oturma izninden uzun dönem ile, aile oturma izninden kısa dönem oturma izin belgesine geçiş gibi) yahut ikamet/yaşama gayesinin değişmesi nedeniyle gerçekleştirilecek başvurular her koşulda vize ya da e-ikamet müsaadesinin süresi sona ermeden yapılması kesinlikle mecburidir. Oturma başvurusunun yapabilmesi için oturma veya yaşama izin belgesi başvuru formunun eksiksiz olarak yerine getirmek mecburidir. Sizden istirhamım belgenin içeriği ile açıklamanızın şahsi bilgilerinizle değişik olmamasına dikkat edin. İkamet müracaat formunun tamamlamasından sonra Göç İdaresinin düzeni veya yöntemi sayesinde karar verilen görüşme günü, saati, başvuru numarası ve gerekli dokümanların nitelendirildiği oturma izin belgesi başvuru formu oluşur.

Bu formla karar verilen görüşme günü ve saatine dek Türkiye Cumhuriyeti’nde yasal olarak kalınabilecektir, yalnızca bu form Türkiye Cumhuriyeti’nden ayrılma veya ülkemize girme hakkına sahiptir. Başvuru esnasında herhangi bir fotoğrafçı dükkanından uygun vesikalık fotoğraflarının negatifleri temin edilip düzgün bir bellek kartı ile vesikalık fotoğrafının sisteme muhakkak kaydı yaptırılması gerekmektedir.

Leave a comment

Tel: +90 (538) 882 53 07 whatsapp+90 (543) 693 33 80
+ +