Bodrumda Hukuki Çeviri

Bodrum’da Hizmet Verdiğimiz Hukuki Tercüme Konularımız

Hukuki, tüzel ve ticari konvansiyonlar ve mukavelenameler, milletlerarası anlaşmalar, dağıtıcılık sözleşmeleri, toplantı zabıtları, dava dilekçeleri, yasa ve talimatname, mahkeme kararları, vekaletnameler, bildirgeler, patent sözleşmeleri, diploma, pasaport, kimlik kartı, eğitim belgeleri, transkriptler, YÖK denklik belgeleri gibi resmi çeviriler.

Adalet bakanlığı milletlerarası hukuk tercümeleri, milletlerarası bildirim ve istinabe tercümeleri, Ek 184 formlar, Ek 25, ve Ek 35 formlar, davetiye, ihtar, yurtdışı tanık dinlenme formları, adres araştırması müzekkereleri ve istinabe evrakları. Bodrumdaki tercümanlar, tercüme belleklerine, sözlük ve terminolojilere sahip olup, tercümenin büyük projelerde bile doğru ve tutarlı olması sağlanır.

Bodrum’da Hukuki, Mahkeme ve Tüzel Tercüme Çeviri konu alanları için başlıca branşlar aşağıda gösterilmektedir :

Bodrumda Özel Hukuk – Bodrumda Kamu Hukuku – Bodrumda Ticaret Hukuku – Bodrumda Ticaret Hukuku – Bodrumda İş Hukuku – Bodrumda Medeni Hukuk – Bodrumda Borçlar Hukuku – Bodrumda Milletlerarası Hukuku – Bodrumda Tahkim Hukuku – Bodrumda Vekâletname Çevirsi – Bodrumda Taahhütname tercümesi – Bodrumda Mahkeme Kararları – Bodrumda Kanun ve Yönetmelikler – Bodrumda Tüzükler – Bodrumda İş Sözleşmeleri – Bodrumda Toplu İş Sözleşmeleri – Bodrumda Yerli ve Yabancı Mevzuat – Bodrumda AB Mevzuatı – Bodrumda Fikri Sınai Haklar Mahkemeleri – Bodrumda Aile Mahkemeleri – Bodrumda Sulh Hukuk Mahkemeleri – Bodrumda Asliye Hukuk Mahkemeleri – Bodrumda Asliye Ticaret Mahkemeleri – Bodrumda İş Mahkemeleri – Bodrumda İcra Mahkemeleri – Bodrumda Tüketici Mahkemeleri – Bodrumda Sulh Ceza Mahkemeleri – Bodrumda Asliye Ceza Mahkemeleri – Bodrumda Ağır Ceza Mahkemeleri – Bodrumda Trafik Ceza Mahkemeleri – Bodrumda Çocuk Mahkemeleri – Bodrumda Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri – Bodrumda Entelektüel özellik ve patent çevirisi – Bodrumda Yasal sözlük ve çeviri terimleri – Bodrumda Sözleşme çevirisi – Bodrumda Tanık ifadesi çevirisi – Bodrumda Uygunluk tercümesi – Bodrumda Hukuki dış metin çevirisi – Bodrumda Yıllık rapor çevirisi – Bodrumda Hukuki pazarlama çevirisi – Bodrumda Lisans çevirisi – Bodrumda Kayıt belgesi çevirisi – Bodrumda Uzman rapor çevirisi – Bodrumda Dava çevirisi – Bodrumda Hakem çözümü çevirisi – Bodrumda Milletlerarası hukuk (Ortak ve Sivil hukuki yargılar) – Bodrumda Sözleşme hukuku – Bodrumda Medeni hukuk – Bodrumda Vergi hukuku – Bodrumda Mülk hukuku – Bodrumda Sigorta hukuku – Bodrumda Kriminal hukuk – Bodrumda Şirket hukuku – Bodrumda Ticari hukuk – Sözleşmeler – Bodrumda İhtarnameler – Bodrumda Vekaletnameler – Bodrumda Dava dilekçeleri

Bodrum Çeviri ve Tercüme Hizmetleri’nin desteğiyle mahkeme ve hukuki çeviri hususunda her türlü malumata ulaşabilir, yardım alabilirsiniz.

Leave a comment

Tel: +90 (538) 882 53 07 whatsapp+90 (543) 693 33 80
+ +